نرم افزار فروشگاه زنجیره ای

نرم افزار فروشگاه زنجیره ای

شعاری که در این چند ساله سرلوحه کار فروشگاه های بزرگ و هایپر مارکتها و فروشگاه ها ی زنجیر هایی قرار گرفته است بسیار واضح و کامل نشان دهنده مقصد مشترک و نگاه همسوی مدیران فروش در فروشگاه ها میباشد

مهم نیست امروز چقدر فروش داشته ایی . مهم اینست که چند نفر از مشتریان امروز دوباره به این فروشگاه می آیند.

در این چند ساله فروشگاه های بزرگ و زنجیر هایی در ایران مورد استقبال قرارگرفته اند و لی اکثریت آنها در کمتر از یکسال از بازار حذف شده اند 

و از آن طرف با سیستم تخفیف اشتباه  اکثر فروشگاه ها نتوانسته اند در موضوع "مشتریان وفادار" موفق شوند

اشتباه بزرگ در طرز تفکر مدیران فروش است  مدیریت یک فروشگاه کوچک یا سوپر مارکت بهیچوجه مناسب برای الگو برداری در سیستم های زنجیر هایی و هایپر ماکت نیست.

نرم افزار ماندگار به گونه ایی طراحی گردیده است که با توجه نیروی کار و نیروی کارشناس متخصص موجود در ایران میتواند بیشتر امور را به صورت اتوماتیک انجام دهد و کاربران. کارشناسان و مدیران با دستیابی به امکانات نرم افزار از آن بعنوان همراه و مشاوری مطمن استفاده نمایند

بخش های مهم یک فروشگاه را میتوان به این چند گروه تقسیم نمود

تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع در سیستم فروش که از آن بعنوان انبار و انبارداری میتوان نام برد

سیستم ارایه وعرضه کالا و تحویل آن به مشتری

ارایه راه کارهای مناسب و منحصر بفرد برای جذب و تبدیل مشتری بالقوه به مشتری وفادار( باشگاه مشتریان)

سیستم مالی و حسابداری که بتواند به صورت تفکیکی برای هر شعبه و بصورت تجمیعی در دفتر مرکزی عملیات و محاسبات را انجام داده و با ارایه گزارشات معتبر مدیریت را در جریان امور مالی و اقتصادی قرار دهد

سیستم گزارشات متنوع با امکان طراحی گزارشات

امکان فروش اینترنتی و فروش از طریق نصب نرم افزار خاص فروشگاه بروی تلفن همراه مشتریان