مدیریت غیر متمرکز و دورکاری

مدیریت غیر متمرکز و دورکاری

مدیریت غیر متمرکز و دورکاری - TELWORKING

با توجه به تعدد فروشگاه ها برای مدیریت همزمان بر تمام امور باید از سیستم های نوین دور کاری و مدیریت غیر متمرکز استفاده نمود.
این سیستم باعث میگردد که کاربران یا مدیرانی که اجازه دورکاری برای آنها در سیستم تایید شده باشد بتوانند بوسیله کامپیوتر و یا تلفنهای هوشمند همراه بتوانند به نرم افزار متصل گردند و تمام امور روزنه  را انجام دهند و یا کنترل نمایند و به گزارشات نیز دسترسی داشته باشند
سیستم نرم افزار ماندگار توانسته با ارایه نرم افزار های خاص مدیریت فروشگاهی این امکان را به مدیران . کارمندان . حسابداران و انبارداران بدهد تا بتوانند با توجه به حوزه کاری خود تغییرات را اعمال نمایند و یا از گزارشات لحظه ایی با خبر شوند و این امکان محدود به داخل فروشگاه نیست و در هرکجای دنیا که باشید میتوانید تمام امور دلخواه را انجام دهید و از گزارشات فروشگاه با خبر گردید