سیستم سفارش کالاو مدیریت انبار

سیستم سفارش کالاو مدیریت انبار

سیستم سفارش کالاو مدیریت انبار در سیستم فروشگاه های زنجیره ای

در هایپرمارکتها . فروشگاه های بزرگ کنترل موجودی بسیار مهم و حیاتی است و با توجه به تعداد زیاد کالاها  انجام این کار توسط انسان بسیار سخت و با درصد خطای بالا انجام میگیرد پس سیستم نرم افزار باید بتواند این موضوعاسترتژیک را انجام دهد.

روش تشخیص اینکه کدام کالا به حد سفارش رسیده است و کنترل موجودی ها از یک سیستم هموشمند  انتظار میرود که این سیستم باید در نرم افزار طراحی شده باشد.

در نرم افزار ماندگار توانسته ایم روشهای متفاوتی را پیاده سازی نماییم.

حالتهای دستی و اتوماتیک و ترکیبی که مدیریت فروش حضوری . اینترنتی را بصورت یکپارچه مدیریت مینماید 

برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید