دفتر مرکزی فروشگاه زنجیره ای

دفتر مرکزی فروشگاه زنجیره ای

 
 
نرم افزار در دفتر مرکزی به گونه ایی در نظر گرفته شده است که علاوه بر انجام تمام امور مالی به صورت لحظه ای و آن لاین به تمام شعبات ارتباط دارد و
 
گزارشات مالی و تعدادی به ازاء هر شعبه و بصورت تجمیع اطلاعات شعبات دریافت و ارایه مینماید.
 
و علاوه بر آن اطلاعات ارسالی از دفتر مرکزی به شعبات شامل معرفی کالاهای جدید و تغییر قیمت ها اطلاعات و امور مشتریان و... انتقال مییابد.
 
سیستم نرم افزار ماندگار برای فروشگاه های زنجیره ای به گونه ایی طراحی گردیده است که در صورت قطع ارتباط بین سرور دفتر مرکزی با شعبات هیچ گونه
 
تداخلی در روند کاری شعبات و فروشگاه ایجاد نمی شود و بعد از برقراری ارتباط اطلاعات به سرعت انتقال می یابد.
 
 بطور معمول در دفتر مرکزی  امور مدیریت سفارش کالا و خرید کالا از تامین کنندگان آن  و  انتقال کالا با توجه به نیاز  هر شعبه  ارسال میگردد
 
بحث امور بدهکاران و بستانکاران
 
امور  مالی و حسابداری  دفتر مرکزی و شعبات
 
امور مالی هر کدام از شعبات
 
و بطور کلی مدیریت امور مالی و حسابداری  در دفتر مرکزی انجام میگیرد
 
در نرم افزار ماندگار سیستم نوین دور کاری  نیز پیاده سازی شده است و بدین وسیله  تمام کاربران و مدیران  بخشهای مختلف میتوانند از با استفاده از این تکنولوژی در هر کجای دنیا بوسیله کام÷یوتر و یا تلفنهای هوشمند  تمام امور را انجام دهند و مدیریت نمایند