امور مالی و حسابداری در فروشگاه زنجیره ای

  • صفحه اصلی
  • /
  • امور مالی و حسابداری در فروشگاه زنجیره ای

امور مالی و حسابداری در فروشگاه زنجیره ای

امور مالی و حسابداری در مدیریت فروشگاه زنجیره ای

 تمام امور مالی در دو بخش دفتر مرکزی و شعب به صورت کامل انجام میگیرد

* خرید .

* فروش .

* انبار و انبارگردانی همراه با سیستم انبار به انبار .

* سیستم سفارش و تهیه کالا .

* سیستم خزانه . صندوق . چک و بانک.

* گزارشات و نمودارهای مربوطه بهمراه خروجی 

* گزارش سود و زیان .

* گزارش ترازنامه آزمایشی

* دفتر روزنامه . کل . معین 

* تفضیلی دو . شناور

* بستن حسابها و انتقال حسابها

 **** و.....